نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-49

شادی رساپور؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان