نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 239-251

منتظری محمد محسن؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر