نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-40

علیرضا جلالی زند؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ فائزه زمانی