نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 283-293

آرزو جمشیدی؛ حسنعلی واحدی؛ عباسعلی زمانی؛ بهمن فرهادی بانسوله