نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 38-46

مهرنوش زمانی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ مهراد نصیرخانی