نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی باکتری‌های روده گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) و جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده لیگنین

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-21

بهزاد حبیب پور؛ زینب فتح اللهی؛ سهراب ایمانی؛ نادر حسن زاده؛ محمد عبدی گودرزی