نویسنده = ������������ ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 119-141

سهراب ایمانی؛ آیدا صدیقی؛ غلامرضا مشتاقی کاشانیان؛ حسین نجفی؛ یعقوب فتحی پور