نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-12

سیاوش تیرگری؛ علیرضا رحیم زاده؛ سهراب ایمانی؛ یعقوب فتحی پور