نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 13-28

ستاره محمدسلیم؛ سهراب ایمانی؛ محمد عبدی گودرزی؛ نادر حسن زاده؛ وحید زرین نیا