نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی باکتری‌های روده گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) و جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده لیگنین

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-21

بهزاد حبیب پور؛ زینب فتح اللهی؛ سهراب ایمانی؛ نادر حسن زاده؛ محمد عبدی گودرزی


2. شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 13-28

ستاره محمدسلیم؛ سهراب ایمانی؛ محمد عبدی گودرزی؛ نادر حسن زاده؛ وحید زرین نیا