نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 187-199

مسعود اربابی؛ داود شیردل؛ مسعود تقی زاده؛ حسن رحیمی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت