نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 319-328

محمد ناطق گلستان؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علیمراد سرافرازی