نویسنده = ������������ ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 307-317

حسین فرازمنـد؛ فرحناز سادات گلستان هاشمی؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ عارف معروف