نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 271-277

اسماعیل کرمی؛ عباس میراب‌زاده؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی؛ بهرام تفقدی‌نیا؛ سعیده لونی