نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 259-269

سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ روشنک صداقت