نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 179-192

مرضیه حسنی سعدی؛ محمدرضا مهر‌نژاد؛ محمود محمود شجاعی