نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 155-164

محمود علی خانی؛ علی رضوانی؛ احسان رخشانی؛ محمدجواد مدنی