نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-9

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ سعیده لونی


2. مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 271-277

اسماعیل کرمی؛ عباس میراب‌زاده؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی؛ بهرام تفقدی‌نیا؛ سعیده لونی


3. بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 109-116

سعیده لونی؛ حسین فرازمند؛ عزیز شیخی‌گرجان؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی