نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-113

رضا وفایی شوشتری؛ علیه یحیی‌‌پور؛ معصومه شایان‌مهر