نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی بال‌ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) در مزارع غلات استان ایلام(ایران)

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 259-268

آذرنوش عموزاده؛ علیرضا نظری؛ مجید میراب بالو