نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 163-175

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلام حسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری