نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-84

نازنین وهاب زاده؛ محمدرضا حسنی؛ سهراب ایمانی؛ حسین الهیاری؛ محمود شجاعی