فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی واعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد .

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1399، صفحه 83-198 

6. فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

صفحه 159-176

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


شناسنامه نشریه