فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی واعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد .

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398، صفحه 79-177 

7. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

صفحه 11-32

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


شناسنامه نشریه