فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی واعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد .

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1398 

1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


4. اثرات کشندگی حشره‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperlacarnea

صفحه 351-363

غلامرضا گل‌محمدی؛ حسین‌رضا رضایی ترشیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ لیلا فراورده


5. اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری

صفحه 365-370

مهسا سمیعی فرد؛ ستاره مومن بیت اللهی؛ شادی مالکی؛ مریم طهرانچی


شناسنامه نشریه