فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک، به منظور ارایه جدیدترین یافته های علمی در زمینه حشره شناسی واعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش حشره شناسی و رشته‌های وابسته و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد .

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، بهار 1400، صفحه 1-95 

3. مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

صفحه 35-49

شادی رساپور؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها